Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az LBT Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  LBT Kft.

Székhely:                               1134 Budapest, Dévai u. 11.

Weblap:                                  www.drorto.hu

Kapcsolattartás:                     1135 Budapest, Béke u. 45.

Telefon:                                  06-1-239-2380

E-mail:                                    ugyfelszolgalat@drorto.hu

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az alábbi címre küldheti: 1134 Budapest, Béke u. 45. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre.

Adatvédelmi tisztviselő:          Enyedy Beáta

Adatfeldolgozás:                     a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:          nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) termék értékesítéshez kapcsolódóan a vevők, illetve kapcsolódó szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) belső adminisztráció megkönnyítés;

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)    a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)    kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)    munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)    szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)   marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)    on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g)   hangfelvétel készítése telefonhívásokról: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

h)   biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az ugyfelszolgalat@drorto.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak.

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)      személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység Kezelt adatok Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont SUPERMIND

Bertókné Oros Zsuzsanna

Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Név

Telefonszám

Számlázási cím

Szállítási cím

E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondások

adatmódosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont LBT ügyfélszolgálat

Minerva Soft

egy év
Hírlevél küldés Név, becenév

E-mail cím

 

Ajánlás, új szolgáltatások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont MailChimp/The Roket Science Group LLC

LBT ügyfélszolgálat

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig
Regisztrációs adatok Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont A12, LBT INNÓ, Kovács Károly egy év
Megrendelés teljesítése Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Logisztikai partner:DPD Hungária Kft. öt év
panaszkezelés Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

LBT fogyasztóvédelmi munkatárs

 

öt év
visszahívások Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

LBT ügyfélszolgálat

 

öt év
Egészségügyi adatok Név

Lakcím

(TAJ szám)

egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NEAK öt év

8. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

a) Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

b) Az (a) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek

őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

c) Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az

adatok:

– változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

– hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

– az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

– illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

d) Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

7. Cookie/süti tájékoztató

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén. A cookie engedélyezi a webhely számára, hogy időről időre megjegyezze a műveleteidet vagy beállításaidat.

Az internetböngészők lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználó beállítson vagy visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy akár egy konkrét választott cookie-t. A felhasználók bármikor törölhetik a cookie-kat. Az általunk használt  cookie-k lehetővé teszik, hogy specifikus tartalmat jelenítsünk meg számodra webhelyeinken, mint például videókat. Ezek elfogadása nélkül az oldal működése is veszélybe kerül, a tartalom olvashatatlanná válik. Cookiek használatával adatokat nem gyűjtünk.

8. Telefonos ügyfélszolgálat működési rendje

a) Az ügyfélszolálatunkra beérkeő hívásokat rögzítjük, erről a hívó felet az alábbi szöveg elhangzásával tájékoztatjuk:

„Üdvözöljük…! Tájékoztatjuk, hogy hívását rögzítjük és személyes adatait adatkezelési szabályzatunkban leírtak szerint kezeljük, melyet megtalál weblapunkon a www.drorto.hu-n, az adatkezelési tájékoztató alatt.” A hívó fél a szöveg elhangzása után a hívás folytatásával hallgatólagosan beleegyezését adja a hívás és az eljárás során felmerülő adatai rögzítéséhez.

b) Az ügyfélszolgálatunk nyelve: Magyar.

c) A rögzített hívások tárolási ideje 45 nap. Az AES 256 bites eljárással titkosított archivált hívások tárolási ideje 1 év. Az adatok kezelése megfelel a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és az egyéb adatbiztonsági jogszabályoknak.

d) Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat kikérni illetve a még tárolt adatok törlését kérni. Kérjük, erre vonatkozó igényét írásban, a személyi azonosságának egyidejű igazolásával nyújtsa be hozzánk.

e) Rögzített hívásokat és hangposta üzeneteket e-mailben nem küldünk meg a titkosítás megőrzése végett.

f) Tájékoztatjuk, hogy az adatokat GDPR szempontjából megfelelő országokban tároljuk.

9. Hatósági együttműködés

a) Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

b) Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Utolsó frissítés: 2018.05.25.