A honlap tartalma

A honlapon található termékinformációk a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti, reklámnak nem minősülő kereskedelmi árlistának tekintendők. Az LBT a törvénnyel összhangban honlapján nem közöl a gyógyászati segédeszközök alkalmazásával (hatásával) kapcsolatos állításokat.

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az LBT Kft. nem ad garanciát. Sem az LBT Kft; sem alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek az LBT Kft. honlapjára történő belépésből, vagy azok használatából erednek. Az LBT Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

Az LBT Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőségeket. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az LBT Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem az LBT Kft; sem alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az LBT Kft. vagy alkalmazottja, megbízottja átnézte, vagy jóváhagyta.